Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (466)
 (403)
 (270)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Polityka prywatności HEADING_TITLE

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma F.W.BLUE RED WHITE ANDRZEJ SOWA, 41-906 Bytom, ul.Worpie 6/17 , NIP:645-189-22-39 zwana dalej BlueRedWhite.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez BlueRedWhite?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez BlueRedWhite, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email: sklep@meble.p9.pl .

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towary kupione u nas oraz o statusie płatności.

W jakim celu i na jakiej podstawie BlueRedWhite przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z BlueRedWhite.
 • Umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu BlueRedWhite.
 • Zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje.
 • Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach BlueRedWhite.
 • Obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz.
 • Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług.
 • Rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w poniżej opisanych celach:

 • Analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej meble.p9.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji,
 • Dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami BlueRedWhite.
 • Opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z BlueRedWhite w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych np. o regionie z którego następuje połączenie.
 • Windykacji należności.
 • Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Zapewnienia obsługi usług płatniczych i ratalnych.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika.
 • Prowadzenia analiz statystycznych.
 • Przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

BlueRedWhite jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • Otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych.
 • Zapisywania danych w plikach cookie.
 • Gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, w jaki ją udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec BlueRedWhite?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez BlueRedWhite; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - na okres pozwalający BlueRedWhite sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne BlueRedWhite, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BlueRedWhite są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu BlueRedWhite udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, firmom kurierskim, które współpracują z BlueRedWhite), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na meble.p9.pl lub jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

BlueRedWhite przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia jej zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych BlueRedWhite przekazuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani międzynarodowych organizacji.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Nie profilujemy Twoich danych osobowych i nie podejmujemy względem Ciebie automatycznych decyzji.


Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. Nie ma możliwości przedostania się tą drogą wirusów, złośliwego lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do jego potrzeb.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  a) "sesyjne" (session cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu w celu realizacji zamówienia,
  b) "stałe" (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -narożnik N1 stół S11gięte 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -narożnik N1 stół S11gięte 2tab.t2 -kuchenny
800,00zł
(910,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Zestaw N7 -narożnik N7 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -narożnik N7 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00zł
(820,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Zestaw N6 -narożnik N6 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -narożnik N6 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00zł
(890,00zł)
oszczędzasz: 100,00zł
BIAŁY Zestaw N9 -narożnik N9 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
BIAŁY Zestaw N9 -narożnik N9 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00zł
(1150,00zł)
oszczędzasz: 190,00zł
Nano NA1 Szafa narożna L/P
Nano NA1 Szafa narożna L/P
1200,00zł
(1320,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00zł
(500,00zł)
oszczędzasz: 60,00zł
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00zł
(630,00zł)
oszczędzasz: 90,00zł
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00zł
(1280,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
ŁÓŻKO (160) Margo bez materaca
ŁÓŻKO (160) Margo bez materaca
690,00zł
(800,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Łóżko Morena (160) bez materaca i stolików
Łóżko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00zł
(1150,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Stół WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stół WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00zł
(1870,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
Stół WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stół WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00zł
(1170,00zł)
oszczędzasz: 90,00zł
Stół WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stół WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00zł
(1110,00zł)
oszczędzasz: 50,00zł
Stół MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stół MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00zł
(1660,00zł)
oszczędzasz: 85,00zł
Stół MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stół MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00zł
(1200,00zł)
oszczędzasz: 100,00zł
Stół MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stół MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00zł
(900,00zł)
oszczędzasz: 70,00zł
Stół MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stół MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00zł
(800,00zł)
oszczędzasz: 85,00zł
Stół MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stół MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00zł
(910,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
                 NOWOŚCI                 
60x103 Biały Ława HADES z półką fornir
60x103 Biały Ława HADES z półką fornir
515,00zł
Informacje
Polityka prywatności
Poszukujemy RZECZNIKA PATENTOWEGO
Informacje o nas
Regulamin sklepu
Jak kupować NA RATY?
Jak złożyć zamówienie?
Jak założyć konto?
Jaka jest rola stelaża?
Poradnik dla kupujących materac
Informacja o skórze tapic.
Parametry mMarzenie
Pokrowce z Koła - opis
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 1 gość online.