Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (466)
 (402)
 (270)
 (88)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Regulamin sklepu HEADING_TITLE

Regulamin sklepu internetowego Firma Wielobranżowa Blue Red White

Regulamin sklepu internetowego www.meble.p9.pl ważny od 25-12-2014

I. Informacje ogólne.
1. Właścicielem Sklepu
www.meble.p9.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma Wielobranżowa „BLUE RED WHITE” Andrzej Sowa z siedzibą w Bytomiu ul. Worpie 6/17 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Bytomiu pod numerem 38142 , zwana w dalszej części regulaminu firmą BLUE RED WHITE. NIP 645-189-22-39. REGON 276769815.
2. Firma BLUE RED WHITE jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (sprzedawcą zamówionych Produktów).
3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym
www.meble.p9.pl .
4. Warunkiem dokonywania zamówień w sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem regulaminu sklepu i zawartych w formularzu warunków zakupu w tym kosztów dostawy.
5. Zamówień w sklepie
www.meble.p9.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie i firmy. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.
6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy BLUE RED WHITE. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę BLUE RED WHITE w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
7. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką/dostawą Produktów na terenie całej Polski.
8. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji lub zmianom.
9. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
10. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

II. Płatności i realizacja.
1. Decyzję o formie płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia (przelew lub raty).
2. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient.
3. W przypadku, zamawiania większej ilości produktów istnieje możliwość negocjacji ceny produktów i/lub wartości wysyłki.
4. Zamówienie idzie do realizacji tylko po otrzymaniu wpłaty na konto firmy - minimum 30% wartości zamówienia.
5. Dane do wykonania przelewu są wysyłane do klienta na e-meil , są widoczne po zamknięciu zamówienia i/lub jeżeli klient zaznaczył chęć otrzymania Faktury Proforma w e-meilu w załączniku.
6. Faktury VAT są wystawiane w formie elektronicznej i wysyłane e-mailem (można zażądać Fakturę Vat w formie papierowej odpłatnie - 5.00zł).
7. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma BLUE RED WHITE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma BLUE RED WHITE niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym możliwy będzie z nim szybki kontakt.
9. Przy zamówieniu z Allegro gdzie produkt ma różne warianty wykonania (np. kolor, materiał, ustawienie, itp), a klient nie dokona wyboru tylko wykona wpłatę, zamówienie takie realizowane jest według pierwszego zdjęcia produktu w możliwie najbliższych dostępnych do wykonania kolorach i traktujemy to jako indywidualny wybór klienta .
10. Składając zamówienie z opcją płatność przy odbiorze gdy zakup dotyczy produktu którego nie mamy na stanie i produkt ten jest specjalnie pod klienta wytwarzany, po przesłaniu potwierdzenia takiej formy zamówienia klient jest zobowiązany do zapłaty za zamawiany produkt bez prawa do odstąpienia z umowy ponieważ produkt jest wykonany pod indywidualne jego cechy. (przepis który to reguluje pkt.4 Art10.rozdz 2. z DZ.U, nr22, poz.271).
11. Złożone zamówienia zawsze są poddawane końcowej weryfikacji przez firmę BlueRedWhite co może skutkować zmianą ceny. O zaistnieniu takiej sytuacji klienta zostaje poinformowany telefonicznie lub mailowo.

III. Dostawa i wnoszenie.
1. Dostawy są realizowane w godzinach od 7.00 do 23.00 po wcześniejszym poinformowaniu o terminie dostawy, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient nie ma możliwości zmiany terminu /godziny dostawy - chyba, że przed zakupem ustalił to ze sprzedawcą.
3. W przypadku braku możliwości odbioru we wskazanym terminie, meble będą przechowane w naszym magazynie i ustalany będzie kolejny termin dostawy (1-4 tygodnie - w zależności od regionu).
4. Oferujemy możliwość skorzystania z usługi dostawy po godzinie 16.00 (dostawa odbędzie się między 16.00 a 23.00) - usługa ta jest dodatkowo płatna a jej wysokości ustalana indywidualnie (50-100 zł).
5. Większość oferowanych przez nas produktów są wykonywane pod indywidualne cechy klienta (kolor drewna, rodzaj materiału, wielkość itp.) dlatego mają one termin wytworzenia minimum 1 tydzień, maksimum do 6 tygodni.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie ustalonego/podanego terminu realizacji na które nie ma wpływu (np: niesprzyjające warunki atmosferyczne, niedotrzymanie terminu realizacji przez wykonawcę produktu lub firmy realizującej dostawę, okres świąteczny lub z powodu katastrofy/wypadku).
7. Produkty są wydawane z samochodu bez opcji wnoszenia.
8. Jeżeli droga dojazdu do klienta w trakcie dostawy okaże się niebezpieczna (śliska, nieodśnieżona, duże nachylenie, miękki grunt, gruntowa droga) kierowca może odmówić dojazdu do posesji wtedy możliwa jest zmiana adresu dostawy do 5km bez dodatkowych kosztów.
9. Jeżeli dostawa nie dojdzie do skutku z zawinienia klienta a koszty dostawy zostaną poniesione, koszt kolejnej dostawy ponosi klient.
10. Podawany na stronie termin realizacji jest orientacyjny i nie wiążący - przedstawia średnie terminy realizacji tych produktów .
11. Przy odbiorze radzimy sprawdzić towar, żeby później w przypadku ewentualnego uszkodzenia / reklamacji nie ponosić dodatkowych kosztów odsyłania do nas produktu (produkt należy sprawdzić w obecności dostawcy, przed ewentualnym wniesieniem do domu/mieszkania).
12. Koszty dostawy powinne zgadzać sie z kosztami widniejącymi na naszej mapce kosztów dostawy. Jeżeli wybór kosztu dostawy będzie zaniżony w stosunku do ceny z mapki, będzie ona poprawiona na właściwą z mapki. Ewentualna różnica może być zapłacona przy odbiorze.


IV. Reklamacje.
1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte uwzględniane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient godzi się ponieść wszystkie koszty dostawy produktu.
2. Reklamacje można zgłosić mailem na adres
sklep@meble.p9.pl lub wysłać na adres firmy. W opisie powinny znaleźć się dobrej jakości zdjęcia reklamowanej wady.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu przez firmę transportową będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej - dostawę protokołu reklamacyjnego.
4.
Po uznaniu reklamacji Klient zobowiązuje się do dostarczenia reklamowanego produktu na wskazany adres na własny koszt. Firma BLUE RED WHITE nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
5. Dostępne na stronie
wzorniki z kolorami tkanin i wybarwieniami drewna są materiałami poglądowymi i nie stanowią podstawy do reklamacji. Możliwość pojawienia się różnic kolorystycznych lub wyeksponowania rysunku drewna pomiędzy poszczególnymi elementami i egzemplarzami jest dowodem naturalnego pochodzenia surowca i nie stanowi o jego wadzie. Produkty które (np. stół) wykonywane są różnych surowców (np: z płyty MDF i drewna prawdziwego), mogą mieć różnice między sobą w tonacji kolorów i nie stanowi to podstawy do reklamacji. W meblach tapicerowanych producent podaje wymiary z dokładnością do 5cm

V. Zwroty i Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
3. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
sklep@meble.p9.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres firmy.
4. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (meble wykonane na indywidualne zamówienie) - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy (dotyczy produktów które były na stanie magazynowym), Klient zobowiązuje się do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.


VI. Postanowienia końcowe.
1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -narożnik N1 stół S11gięte 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -narożnik N1 stół S11gięte 2tab.t2 -kuchenny
800,00zł
(910,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Zestaw N7 -narożnik N7 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -narożnik N7 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00zł
(820,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Zestaw N6 -narożnik N6 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -narożnik N6 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00zł
(890,00zł)
oszczędzasz: 100,00zł
BIAŁY Zestaw N9 -narożnik N9 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
BIAŁY Zestaw N9 -narożnik N9 stół12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00zł
(1150,00zł)
oszczędzasz: 190,00zł
Nano NA1 Szafa narożna L/P
Nano NA1 Szafa narożna L/P
1200,00zł
(1320,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00zł
(500,00zł)
oszczędzasz: 60,00zł
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00zł
(630,00zł)
oszczędzasz: 90,00zł
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00zł
(1280,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
ŁÓŻKO (160) Margo bez materaca
ŁÓŻKO (160) Margo bez materaca
690,00zł
(800,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Łóżko Morena (160) bez materaca i stolików
Łóżko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00zł
(1150,00zł)
oszczędzasz: 110,00zł
Stół WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stół WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00zł
(1870,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
Stół WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stół WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00zł
(1170,00zł)
oszczędzasz: 90,00zł
Stół WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stół WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00zł
(1110,00zł)
oszczędzasz: 50,00zł
Stół MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stół MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00zł
(1660,00zł)
oszczędzasz: 85,00zł
Stół MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stół MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00zł
(1200,00zł)
oszczędzasz: 100,00zł
Stół MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stół MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00zł
(900,00zł)
oszczędzasz: 70,00zł
Stół MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stół MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00zł
(800,00zł)
oszczędzasz: 85,00zł
Stół MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stół MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00zł
(910,00zł)
oszczędzasz: 120,00zł
                 NOWOŚCI                 
fi 90-130 Biały Stół okrągły LENA (Ludwik C,G) fornir
fi 90-130 Biały Stół okrągły LENA (Ludwik C,G) fornir
830,00zł
Informacje
Polityka prywatności
Poszukujemy RZECZNIKA PATENTOWEGO
Informacje o nas
Regulamin sklepu
Jak kupować NA RATY?
Jak złożyć zamówienie?
Jak założyć konto?
Jaka jest rola stelaża?
Poradnik dla kupujących materac
Informacja o skórze tapic.
Parametry mMarzenie
Pokrowce z Koła - opis
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 4 gości online.