Strona główna - BlueRedWhite Szukaj:
telefon +48 602-656-959
   Logowanie    Nowe konto Jak kupować ?
KATEGORIE
 (72)
 (213)
 (418)
 (356)
 (103)
 (149)
 (606)
 (449)
 (284)
 (826)
 (152)
 (300)
 (155)
 (114)
 (27)
 (46)
 (26)
 (50)
 (20)
 (184)
 (19)
 (22)
Poufność i bezpieczeństwo transakcji Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Regulamin sklepu internetowego www.meble.p9.pl


I. Informacje ogólne
1. Właścicielem Sklepu
www.meble.p9.pl zwanego dalej Sklepem jest Firma Wielobranżowa „BLUE RED WHITE” Andrzej Sowa z siedzibą w Bytomiu ul. Worpie 6/17 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Bytomiu pod numerem 38142 , zwana w dalszej części regulaminu firmą BLUE RED WHITE. NIP 645-189-22-39. REGON 276769815.
2. Firma BLUE RED WHITE jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (sprzedawcą zamówionych Produktów).
3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym
www.meble.p9.pl Wszystkie Produkty oferowane w www.meble.p9.pl są najwyższej jakości.
4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
5. Zamówień w sklepie
www.meble.p9.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie, firmy. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.
6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy BLUE RED WHITE. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę BLUE RED WHITE w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.
1. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką Produktów na terenie Polski.
2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
3. Firma BLUE RED WHITE zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
4. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności wpłat na konto firmy.
5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. Firma BLUE RED WHITE może jednak odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od dystrybutora.
6. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.
7. Pracownik Sklepu może (ale nie musi) kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
8. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma BLUE RED WHITE zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma BLUE RED WHITE niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego co ułatwia kontakt i umówienie z kurierem.
10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
11. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu.
12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w przeciągu 3 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.
13. Do momentu wysłania przesyłki Klient może w dowolnej chwili anulować zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.
14. Zamówienia towaru o wartości poniżej 25 zł mogą nie będą realizowane.
15. Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

III. Dostawa i formy płatności.
1. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.
2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
3. Czas realizacji zamówienia i koszt dostawy:
Prawie wszystkie zamówienia od momentu wysłania docierają do naszych Klientów w ciągu 48 godzin (roboczych). Jeśli taki czas realizacji nie jest możliwy kontaktujemy się telefonicznie. Czas realizacji zamówienia to zazwyczaj 2 dni robocze, chyba że jest to produkt którego nie mamy w magazynie i musimy go wykonać wtedy jest to okres zazwyczaj ok. 2 tygodnie do 3 tygodni. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.
4. Zamówione w ramach Sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.
6. Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest tylko przelewem na konto bankowe przed wysyłką Produktu.
7. Po wpłacie na konto bankowe następuje realizacja zamówienia, następnie towar jest wysyłany (tylko po wpłynięciu całej kwoty + koszty wysyłki na nasze konto).
8. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient. W przypadku, zamawiania większej ilości produktów istnieje możliwość negocjacji ceny i/lub wartości wysyłki.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę.

IV. Reklamacje. Gwarancja jakości i satysfakcji z zakupu.
1. Firma BLUE RED WHITE uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do firmy BLUE RED WHITE.
2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu reklamacyjnego.
5. Reklamacje składane są w siedzibie firmy BLUE RED WHITE osobiście, telefonicznie, lub mailem na adres
sklep@meble.p9.pl (41-906 Bytom, ul. Worpie 6/17, tel. +48 784 220 930 w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze.)
6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do firmy BLUE RED WHITE na własny koszt. Firma BLUE RED WHITE nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.
7. Klient może – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Klientowi Produktu.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.
10. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego lub przekazem na wskazany adres pomniejszone o 30% wartości produktu (ze względu na wykonyanie zamówienia wg określonych indywidualnych potrzeb klienta). Koszty dostawy i odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

V. Postanowienia końcowe.
1. Firma BLUE RED WHITE zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.
2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.
5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: sklep@meble.p9.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).
6. Adres do korespondencji Sklepu:
Firma Wielobranżowa „BLUE RED WHITE”, 41-906 Bytom, ul. Worpie 6/17.
7. Adres elektroniczny: sklep@meble.p9.pl

Kontynuuj
Śledź nas na Facebooku
Facebook BlueRedWhite
                PROMOCJE                
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
Zestaw N1 -naro?nik N1 stó? S11gi?te 2tab.t2 -kuchenny
800,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N7 -naro?nik N7 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
710,00z?
(820,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
Zestaw N6 -naro?nik N6 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
790,00z?
(890,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
BIA?Y Zestaw N9 -naro?nik N9 stó?12a 2tab.t3 -kuchenny
960,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 190,00z?
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
Nano NA1 Szafa naro?na L/P
1200,00z?
(1320,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
Conti CO8 Szafka RTV z szufladami
440,00z?
(500,00z?)
oszczędzasz: 60,00z?
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
Monsun MN 7 Szafka Rtv 180
540,00z?
(630,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
Szafa OP 1 Optimo Garderoba 4D z lustrami
1170,00z?
(1280,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
?Ó?KO (160) Margo bez materaca
690,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
?ó?ko Morena (160) bez materaca i stolików
1040,00z?
(1150,00z?)
oszczędzasz: 110,00z?
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
Stó? WENUS 5 90x160-200 i 6 krz. MILANO -zestaw
1750,00z?
(1870,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
Stó? WENUS 2L 80x140-180 i 6 krz. BOS 2 -zestaw
1080,00z?
(1170,00z?)
oszczędzasz: 90,00z?
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
Stó? WENUS 1 80x160-200 i 6 krz. BOS 7 -zestaw
1060,00z?
(1110,00z?)
oszczędzasz: 50,00z?
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
Stó? MODENA 2 90x160-200 i 6 krz. ROMA 2 -zestaw
1575,00z?
(1660,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 6 krz. NILO 10 -zestaw
1100,00z?
(1200,00z?)
oszczędzasz: 100,00z?
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MODENA 1 80x140-180 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
830,00z?
(900,00z?)
oszczędzasz: 70,00z?
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
Stó? MAX 6 70x120 i 4 krz. BOS 14 -zestaw
715,00z?
(800,00z?)
oszczędzasz: 85,00z?
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
Stó? MAX 5 80x120-150 i 4 krz. BOS 10 -zestaw
790,00z?
(910,00z?)
oszczędzasz: 120,00z?
                 NOWOŚCI                 
Bia?y pó?mat Krzes?o S66 (B55K) tapicer.
Bia?y pó?mat Krzes?o S66 (B55K) tapicer.
290,00z?
Informacje
Polityka prywatno?ci
Informacje o firmie ?? ??
Regulamin sklepu
Jak z?o?y? zamówienie
Jak zarejestrowa? si?
O komforcie ?ó?ka
Poradnik o materacach
O materacach
Pokrowce
Mapa witryny
PROPOZYCJE
Wolisz kupić przez allegro?


Proponujemy także:
BUDOWA DOMÓW
Online jest
jest 2 goœci online.